Aksaray belediyesi için düzenlenen parkta Selçuklu medeniyeti mimari konsepti ile çağdaş mimari birlikte kullanılarak bir tasarım dili oluşturulmuş, alan içinde çeşitli simgesel anıt ve objelerle tasarım konsepti desteklenmiştir. Park girişi karşılama/meydan bölümü, parkın rekreasyonel bölümüyle "Divan yolu" adı verilen, Selçuklu hükümdarlarını temsilen 18 kaideden oluşan arklar ile bağlanmıştır.